Hodnoty

Zaměřujeme se na potřeby zákazníků

Při vytváření výrobku se na něj díváme z pohledu budoucích uživatelů a připravujeme jej podle jejich očekávání. Přizpůsobujeme výrobky potřebám uživatelů

Motivujeme naše zaměstnance

Průběžně sdílíme informace, zajišťujeme co nejlepší pracovní podmínky a vytváříme prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí motivováni. Své zaměstnance vzděláváme a školíme.

Dáváme výzvy našim partnerům

Hledáme inovace a vysoce si jich ceníme. Plnění smluv bereme vážně. Vážíme si dlouhodobých vztahů založených na loajalitě a klademe důraz na technologie šetrné k životnímu prostředí.

Pečujeme o životní prostředí

Produkujeme minimum odpadu a používáme udržitelné technologie. Výrobní odpad sbíráme, třídíme a nakládáme s ním v souladu s přísnými požadavky.

Respektujeme zaměstnance

Jednáme v souladu s Kodexem ETI. Nebráníme zakládání odborů. Zaměstnanci mají právo rozhodovat o svém zaměstnání. Nikdy nezaměstnáváme děti ani nevyužíváme nucené práce.

Jsme
prosociální

Podporujeme místní komunitu. Chráníme a pečujeme o životní prostředí, spolupracujeme s kulturními a vzdělávacími institucemi a podporujeme zranitelné členy společnosti.

Udržitelný rozvoj

Víme, že na skupině Wendre leží obrovská odpovědnost. Zdroje, které využíváme, způsob výroby a používání našich výrobků mají zásadní dopad na planetu. Jsme si vědomi toho, že naše jednání je příkladem jak pro obor, tak pro uživatele našich výrobků. Měníme způsob, jakým mohou lidé přistupovat ke svému odpočinku. Velkou pozornost věnujeme také tomu, od koho nakupujeme a komu prodáváme výrobky, a dbáme na to, aby naši partneři splňovali kvalitu, kterou je značka Wendre proslulá. Neustále potvrzujeme své závazky vůči našim zákazníkům a životnímu prostředí kolem nás.

ISO 9001
Potvrzuje schopnost společnosti trvale řídit a dodávat výrobky a služby, které splňují požadavky na kvalitu v souladu se zákonem, včetně požadavků zákazníků.

ISO 14001
Standard je ujištěním, že organizace systematicky řídí, plánuje a provádí změny s cílem zlepšit řízení procesů uvnitř společnosti. Zejména pokud jde o snižování znečištění a zavádění opatření souvisejících s ochranou životního prostředí.

STANDARD 100 OEKO-TEX®
Je nejpopulárnější bezpečnostní značkou pro textilní výrobky. Výrobky s tímto certifikátem neobsahují škodlivé látky, které mají negativní vliv na zdraví.

18.HPL.51713  třída I Výrobky určené pro kojence a malé děti do 3 let (oděvy, ložní prádlo, textilní hračky atd.)

08.0.63351 – třída II Předměty přicházející do přímého styku s kůží

21.HPL.89502 – třída II Předměty přicházející do přímého styku s kůží, v tomto certifikátu je surovina recycled PES (recycled content 20 – 60 %, 60 – 99 % and 100 %: polyester 100 % post-consumer material)

 

GRS Global Recycled Standard (GRS)

Jedná se o mezinárodní, dobrovolný, kompletní výrobkový standard. Potvrzuje shodu recyklovaných surovin v obsahu, zpracovatelského řetězce, sociálních a environmentálních postupů a chemických omezení s externí normou.

Cílem GRS je zvýšit využití druhotných surovin ve výrobcích a následně snižovat a eliminovat potenciální škody způsobené výrobou.

Wendre – jeden z największych w Europie producentów wyrobów pościelowych. W ofercie m.in. kołdry i poduszki, topmaterace czy pościel hotelowa.