Głównej Księgowej/ Księgowego

Kostrzyn nad Odrą

Księgowość

Liczba wakatów: 1

Główne zadania:

 • Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz podstaw do opodatkowania i podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP
 • Odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US), współpraca z bankami oraz doradcami podatkowymi
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do audytów oraz kontroli skarbowych
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Zamknięcie miesiąca i roku obrachunkowego min. analiza kosztów i przychodów, tworzenie rezerw kosztowych.
 • Przygotowanie raportów i zestawień (m.in. księgowych, finansowych, rozrachunkowych itp.),
 • Monitorowanie zobowiązań i należności oraz nadzór nad windykacją
 • Weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów  oraz weryfikacja aktywów i pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych.
 • Analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności.
 • Rozliczenia finansowe , nadzór nad obiegiem finansowym firmy.
 • Nadzór nad zespołem księgowym oraz wykonywanie zadań
  operacyjnych przewidzianych na stanowisku kierowniczym

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość).
 • Minimum  5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość Programów finansowo-księgowych
 • Znajomości przepisów prawa podatkowego,
  Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o VAT,
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność
 • Duża samodzielność w działaniu, umiejętność kierowania  zespołem pracowników.
 • Znajomość języka angielskiego
 •  

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki pracy na podstawie umowy o pracę;
 • bogaty pakiet socjalny (motywacyjny system premii, ubezpieczenie grupowe, kurs językowy, dofinansowanie obiadów pracowniczych);
 • pracę w młodym zespole w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym;
 • stabilne warunki zatrudnienia i niezbędne narzędzia pracy w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • możliwość kariery i doskonalenia rozwoju zawodowego.
Złóż aplikację