Konkurs z okazji Dnia Mamy

KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY!聽馃尭

Z聽okazji #dzienmatki聽mamy dla Was 3聽ko艂dry聽z linii Aloe聽Vera.

Co trzeba zrobi膰?聽

Wystarczy, 偶e oznaczycie @wendre.pl聽na zdj臋ciu, kt贸re najlepiej wed艂ug Was obrazuje聽idealny wypoczynek i umie艣cicie je na swoim profilu Instagram 馃槉#smartaboutsleeping.聽

Spo艣r贸d聽Waszych zg艂osze艅 wybierzemy 3 osoby, do kt贸rych trafi膮 nagrody.

Konkurs trwa聽od聽26.05.2020 r. od godz. 12.30聽do 27.05.2020 r. do godz. 23.59. O ewentualnej wygranej poinformujemy w komentarzu pod postem oraz 聽w wiadomo艣ci prywatnej 28.05.2020 r.

*Ko艂dra Aloe Vera zawiera ekstrakt z aloesu, kt贸rego regeneruj膮ce w艂a艣ciwo艣ci zadbaj膮 o Twoj膮 sk贸r臋 podczas nocnego wypoczynku. Produkty z tej linii s膮 przyjazne alergikom.

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE 鈥 KONKURS NA DZIE艃 MAMY.

WENDRE – SMART ABOUT SLEEPING

REGULAMIN KONKURSU

KONKUS NA DZIE艃 MAMY

1.DEFINICJE

U偶ytym w tre艣ci Regulaminu zwrotom i poj臋ciom nadaje si臋 znaczenie wskazane poni偶ej:

Fanpage oznacza profil publiczny marki 鈥濿endre 鈥 Smart about sleeping鈥 prowadzony przez Zleceniodawc臋 w Serwisie INSTAGRAM 聽pod adresem https://www.instagram.com/wendrepl/

Konkurs oznacza konkurs pod nazw膮 鈥濳ONKURS NA DZIE艃 MAMY鈥 przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w tre艣ci Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, kt贸ry dokona艂 Zg艂oszenia Konkursowego, za kt贸re Komisja Konkursowa przyzna艂a Nagrod臋.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas kt贸rego opublikowane zostanie zadanie konkursowe.

Organizator oznacza firm臋 Wendre Poland sp. z o.o. z siedzib膮 w Kostrzynie nad Odr膮, kod 66-470, przy al. Milenijnej 2, NIP: 527-251-85-06

Zadanie Konkursowe oznacza oznaczenie organizatora na zdj臋ciu i umieszczeniu go na swoimprofilu, okre艣laj膮cy wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zg艂osze艅 Konkursowych oraz tematyk臋 Zg艂osze艅 Konkursowych.

Zg艂oszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwi膮zanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego u偶ytkownika Serwisu Instagram Uczestnika na swoim profilu. zgodnie z wymogami okre艣lonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest Wendre Poland sp. z o.o. z siedzib膮 w Kostrzynie nad Odr膮. Organizator jest przyrzekaj膮cym nagrod臋 w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Regulamin jest dost臋pny w bio Fanpage鈥檃 Wendre 鈥 Smart about sleeping pod adresem https://www.instagram.com/wendrepl/

2.3. Przyst臋puj膮c do konkursu, poprzez wys艂anie zg艂oszenia 鈥 uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych udost臋pnionych w Konkursie.

2.4. Organizator o艣wiadcza, 偶e Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b sponsorowany, wspierany, administrowany ani te偶 tworzony we wsp贸艂pracy z Serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi膮zane z Konkursem powinny by膰 kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestnik贸w w ramach Konkursu powierzane s膮 Organizatorowi, a nie w艂a艣cicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram. Organizator zwalnia w ca艂o艣ci serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci wobec Uczestnik贸w wynikaj膮cej z Konkursu.

2.5. Konkurs nie jest gr膮 hazardow膮 w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom okre艣lonym w w/w ustawie.

2.6. Konkurs prowadzony jest za po艣rednictwem Fanpage鈥檃 w Serwisie Instagram

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za po艣rednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zg艂oszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3.2. Konkurs rozpoczyna si臋 w dniu 26.05.2020 r. o godz. 12.30 i trwa do dnia 27.05.2020 r. do godz.23.59.

3.3. Do Konkursu mo偶na przyst膮pi膰 w ka偶dym momencie jego trwania.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZG艁OSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udzia艂 w Konkursie jest dobrowolny i nieodp艂atny.

4.2. W Konkursie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 osoba fizyczna, kt贸ra spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

 1. a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
 2. b) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych albo ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i uzyska艂a zgod臋 rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udzia艂 w Konkursie na zasadach okre艣lonych w Regulaminie;
 3. c) posiada niefikcyjne (czyli zawieraj膮ce prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto u偶ytkownika w Serwisie Instagram;
 4. d) zapozna艂a si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu i zaakceptowa艂a jego postanowienia zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu;
 5. e) opublikowa艂a w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u jedno Zg艂oszenie Konkursowe swojego autorstwa.
 6. f) wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych udost臋pnionych w Konkursie w celach zwi膮zanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

4.3. W Konkursie nie mog膮 uczestniczy膰 pracownicy oraz cz艂onkowie organ贸w zarz膮dzaj膮cych Organizatora, osoby wsp贸艂pracuj膮ce z tymi podmiotami, a tak偶e cz艂onkowie Komisji Konkursowej jak r贸wnie偶 osoby najbli偶sze tych os贸b, tj. ma艂偶onkowie, zst臋pni, wst臋pni, rodze艅stwo oraz powinowaci, a tak偶e osoby pozostaj膮ce w stosunku przysposobienia.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzi臋cia udzia艂u w Konkursie nale偶y dokona膰 w Okresie Trwania Konkursu jednego Zg艂oszenia Konkursowego.

5.2. Zg艂oszenie Konkursowe polega oznaczeniu marki Wendre @wendre.pl. Zdj臋cie powinno przedstawia膰 co najlepiej obrazuje #smartaboutsleeping. Zdj臋cie z oznaczeniem nale偶y zamie艣ci膰 na swojej tablicy Instagram z wykorzystaniem konta zarejestrowanego u偶ytkownika Serwisu Instagram nale偶膮cego do Uczestnika.

5.3. Zg艂oszenia Konkursowe nie mog膮 zawiera膰 tre艣ci wulgarnych, obel偶ywych, nieobyczajnych, dyskryminuj膮cych, obra偶aj膮cych uczucia religijne lub w inny spos贸b sprzecznych z prawem lub zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego. Zg艂oszenia Konkursowe nie mog膮 narusza膰 praw, w tym w szczeg贸lno艣ci praw autorskich, oraz d贸br osobistych os贸b trzecich.

5.4. Zg艂oszenia Konkursowe powinny stanowi膰 oryginaln膮, autorsk膮 interpretacj臋 przez Uczestnika Zadania Konkursowego. Zg艂oszenia Konkursowe musz膮 stanowi膰 efekt samodzielnej pracy tw贸rczej Uczestnik贸w i nie mog膮 stanowi膰 cudzych utwor贸w, ich kopii ani opracowania.

5.5. Zamieszczaj膮c Zg艂oszenie Konkursowe za po艣rednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, 偶e jest autorem zamieszczonego Zg艂oszenia Konkursowego i przys艂uguj膮 mu niczym nieograniczone osobiste i maj膮tkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zg艂oszenia Konkursowego.

5.6. Zg艂oszenia Konkursowe niespe艂niaj膮ce wymog贸w okre艣lonych w pkt 5.3. 鈥揜egulaminu b臋d膮 ukrywane b膮d藕 usuwane przez Organizatora i nie b臋d膮 uwzgl臋dniane w Konkursie, a ich autorzy nie b臋d膮 uprawnieni do ubiegania si臋 o Nagrody.

5.7. Po zako艅czeniu Konkursu Komisja Konkursowa wy艂oni 3 (trzech) Laureat贸w Konkursu 鈥 autor贸w najciekawszych Zg艂osze艅 Konkursowych wed艂ug oceny Komisji Konkursowej.

5.8. Przy ocenie Zg艂osze艅 Konkursowych Komisja Konkursowa b臋dzie bra艂a pod uwag臋 oryginalno艣膰 pomys艂u.

5.9. Prawid艂owe przeprowadzenie Konkursu i wy艂onienie Laureat贸w Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powo艂ana przez Organizatora.

5.10. Laureaci Konkursu zostan膮 wy艂onieni i og艂oszeni w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’a w Serwisie Instagram w dniu 28.05.2020 r.

5.11. Publikacji, o kt贸rej mowa w punkcie 5.10. b臋d膮 podlega艂y nazwy u偶ytkownik贸w Serwisu Instagram danego Laureata Konkursu.

 1. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody. Ka偶da w postaci ko艂dry Aloe Vera

 1. WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowi膮zani s膮 w ci膮gu 3 (trzech) dni od dnia og艂oszenia przez Organizatora listy Laureat贸w Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureat贸w Konkursu na 艣cianie (wallu) Fanpage’a, przes艂a膰 wiadomo艣膰 na Fanpage z danymi niezb臋dnymi do przekazania Nagrody, o kt贸re zostan膮 poproszeni przez Organizatora w tre艣ci komunikatu. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawid艂owego adresu lub innych nieprawid艂owych lub niekompletnych danych, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, a tak偶e inne uchybienia powoduj膮ce niemo偶liwo艣膰 dor臋czenia Nagr贸d mo偶e skutkowa膰 utrat膮 prawa do Nagrody, kt贸ra pozostaje w贸wczas do wy艂膮cznej dyspozycji Organizatora.

7.2. W celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych z udzia艂em Uczestnika w Konkursie Organizator mo偶e kontaktowa膰 si臋 z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zg艂oszenia Konkursowego danych (np. prowadzi膰 korespondencj臋 e-mailow膮) oraz 偶膮da膰 podania szczeg贸艂owych informacji zwi膮zanych z udzia艂em Uczestnika w Konkursie, w tym z艂o偶enia o艣wiadczenia o okre艣lonej formie i tre艣ci oraz przedstawienia stosownych dokument贸w w ka偶dorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika b膮d藕 niezastosowanie si臋 do wezwania r贸wnoznaczne jest z niespe艂nieniem przez Uczestnika wymaga艅 stawianych w Regulaminie i skutkowa膰 b臋dzie jego wykluczeniem z Konkursu na ka偶dym etapie, r贸wnie偶 po jego zako艅czeniu, z utrat膮 prawa do przyznanej Nagrody w艂膮cznie.

 1. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonuj膮c Zg艂oszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodp艂atnej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zg艂oszenia Konkursowego w celach zwi膮zanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz po jego zako艅czeniu, na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pami臋ci komputera, utrwalanie na przeno艣nych no艣nikach pami臋ci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za po艣rednictwem Fanpage’a.

8.2. Z tytu艂u przeniesienia autorskich praw maj膮tkowych do nagrodzonego Zg艂oszenia Konkursowego, o kt贸rym mowa w pkt 8.1, Laureatowi Konkursu nie przys艂uguje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w ca艂o艣ci roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powy偶szego tytu艂u.

8.3. Organizator nie jest zobowi膮zany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zg艂osze艅 Konkursowych.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Przyst臋puj膮c do Konkursu Uczestnik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zg艂oszenia Konkursowego do Konkursu za po艣rednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Instagram w celach zwi膮zanych z przebiegiem Konkursu, wy艂onieniem zwyci臋zc贸w, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w zwi膮zku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator mo偶e tak偶e przetwarza膰 inne dane osobowe Laureat贸w Konkursu, o kt贸rych mowa w pkt 7.1. w celach tam okre艣lonych. Uczestnik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych poprzez wklejenie o艣wiadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w tre艣膰 zg艂oszenia konkursowego.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wy偶ej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do wzi臋cia udzia艂u w Konkursie, a dane te b臋d膮 przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.) wy艂膮cznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Ka偶dy Uczestnik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach okre艣lonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

9.3. Zwa偶ywszy, i偶 przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezb臋dne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyra偶enia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zg艂oszenie Konkursowe zostan膮 wykluczone z Konkursu, utraci te偶 prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Uczestnik Konkursu wyra偶a r贸wnie偶 zgod臋 na publikacj臋 swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Instagram w postaci loginu Serwisu Instagram.

 1. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotycz膮ce Konkursu mog膮 by膰 sk艂adane przez Uczestnik贸w Konkursu za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres j.wlodarek@konkretpr.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednak偶e nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od daty og艂oszenia ostatnich Laureat贸w Konkursu.

10.3. Reklamacje wp艂ywaj膮ce po zakre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

10.4. Reklamacje winny wskazywa膰 dane wnosz膮cego reklamacj臋 (imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczeg贸lno艣ci umo偶liwiaj膮ce udzielenie odpowiedzi na reklamacj臋, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwi臋z艂y opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a tak偶e tre艣膰 偶膮dania.

10.5. Skutecznie z艂o偶one reklamacje b臋d膮 rozpatrywane nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zg艂aszaj膮cy reklamacj臋 zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomoc膮 e-mail.

 1. ODPOWIEDZIALNO艢膯

11.1. W przypadku, gdyby pojawi艂y si臋 problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Instagram, dost臋p do Konkursu na 艣cianie (wallu) Fanpage鈥檃 mo偶e zosta膰 czasowo zawieszony.

11.2. Poprawno艣膰 dzia艂ania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu mo偶e by膰 uzale偶niona od sprz臋tu komputerowego, oprogramowania, a tak偶e parametr贸w 艂膮cza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz nat臋偶enia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Instagram.

11.3. Ka偶dy Uczestnik zobowi膮zany jest bra膰 udzia艂 w Konkursie osobi艣cie i wy艂膮cznie z wykorzystaniem jednego w艂asnego konta zarejestrowanego u偶ytkownika w Serwisie Instagram. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powy偶szych postanowie艅 Uczestnik mo偶e zosta膰 wykluczony, a jego Zg艂oszenia Konkursowe nie b臋d膮 brane pod uwag臋, utraci te偶 prawo do ewentualnej Nagrody.

11.4. Odpowiedzialno艣膰 za naruszenie praw os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci autorskich praw maj膮tkowych zwi膮zanych ze Zg艂oszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, kt贸ry dokona艂 owego Zg艂oszenia w Konkursie, na zasadach okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.

11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udzia艂u w Konkursie. Decyzj臋 w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczeg贸lno艣ci naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych b膮d藕 b艂臋dnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w zwi膮zku z jego udzia艂em w Konkursie przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec kt贸rych stwierdzono, 偶e ingeruj膮 w platform臋 internetow膮 wykorzystywan膮 do realizacji Konkursu lub post臋puj膮 w spos贸b niezgodny z prawem i zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub niniejszym Regulaminem mog膮 zosta膰 na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udzia艂u w Konkursie lub utraci膰 prawo do Nagrody.

11.7. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodz膮 w 偶ycie z chwil膮 ich og艂oszenia na Fanpage鈥檜.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zag艂osuj!)
Loading...